Nowości, Wielki Format

Ricoh otrzymał status „Prime”

Ricoh otrzymał od oekom research status “Prime” w ratingu korporacyjnym oekom. Ricoh został tak wysoko oceniony ze względu na: wdrażanie wszechstronnych możliwości wielokrotnego wykorzystania produktu; wdrożenie ambitnego programu mającego na celu redukcję zużycia energii przez produkty Ricoh; działania mające na celu wydłużenie cyklu życia produktów i redukcję wytwarzanych przez nie emisji. Ricoh zyskał także uznanie za sposób zarządzania i standardy etyczne, którymi się kieruje. oekom research to jedna z wiodących światowych agencji ratingowych w dziedzinie zrównoważonego inwestowania. Agencja stosuje rygorystyczne metody przy ocenie działalności firm w zakresie zrównoważenia społecznego i środowiskowego.

Ricoh zaczął inwestować w CSR już w latach 70. Społeczna odpowiedzialność biznesu firmy, początkowo opierająca się na obowiązujących wymogach, ewoluowała do wykraczania poza nie. Dziś CSR firmy łączy zagadnienia ekologiczne z najlepszymi praktykami biznesowymi, co zapewnia zrównoważony rozwój i rentowność. Ricoh to jedna z niewielu firm w swojej branży, która ma długoterminową wizję dotyczącą środowiska. Zakłada ona, że do 2050 roku Ricoh zredukuje swój negatywny wpływ na środowisko o 87,5% w porównaniu do poziomu z roku 2000.