Nowości, Wielki Format

PrintManager.JDF z dotacją unijną

Firma Infosystems SA poinformowała, że aż 8 projektów przygotowywanych na konkurs 8.2 PO IG przez działający w jej strukturach Departament Funduszy Europejskich (DFE), otrzymało pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania unijnego. Wszystkie przygotowane przez DFE projekty, które znalazły się na wymienionych listach rankingowych dotyczą rozwiązań informatycznych oferowanych przez Infosystems SA dla branży poligraficznej i opakowaniowej. Jest to kolejny bardzo duży sukces tej firmy, biorąc pod uwagę fakt, że PARP zaopiniował pozytywnie zaledwie 245 ze złożonej w ramach konkursu rekordowej liczby 1002 wniosków o dofinansowanie.

Ogłoszone wyniki naboru jednoznacznie wskazują, że system PrintManager.JDF nie tylko usprawnia zarządzanie firmą, ale również w sposób nowatorski wspiera kooperację z partnerami biznesowymi w modelu B2B. Warto też podkreślić, że najlepszy z  naszych zaakceptowanych do dofinansowania projektów otrzymał aż 96 na 100 możliwych do uzyskania punktów – mówi Paweł Szarubka, kierownik Departamentu Funduszy Europejskich w firmie Infosystems SA.

Działanie 8.2 POIG nie jest dofinansowaniem prostym, co dobitnie pokazują ostatnie listy rankingowe. Tym większym sukcesem jest przyznanie dotacji aż ośmiu projektom przygotowanym przez Departament Funduszy Europejskich. Wszystkie one dotyczą rozwiązań informatycznych Infosystems SA dla branży poligraficznej i produkcji opakowań. Dzięki uzyskaniu dofinansowania sięgającego nawet 70% poniesionych kosztów, drukarnie mogły zdecydować się na zakup nowoczesnych rozwiązań informatycznych z najwyższej półki, usprawniających nie tylko zarządzanie firmą, ale również elektroniczną wymianę danych z partnerami biznesowymi.
Osiągnięty sukces w działaniu 8.2 wskazuje, że Departament Funduszy Europejskich firmy Infosystems SA ma na swoim koncie nie tylko osiągnięcia w pozyskiwaniu dotacji unijnych na realizację projektów inwestycyjnych, ale również z zakresu wdrożeń innowacyjnych rozwiązań informatycznych, optymalizujących kierowanie przedsiębiorstwami poligraficznymi na szczeblu zarządczym i operacyjnym. Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie na działanie 8.2 POIG rozpocznie się 3 października tego roku. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy do współpracy z nami – mówi Paweł Szarubka.