Nowości, Wielki Format

Océ ColorWave 600 w firmie Gispro

Innowacyjny system Océ ColorWave 600 wzbogacił bogaty park maszynowy firmy Gispro ze Szczecina. Dobre doświadczenia z urządzeniami tego producenta po raz kolejny wpłynęły na wybór rozwiązania Océ. Pozwala ono firmie na szybkie drukowanie wysokiej jakości map powykonawczych, map do celów projektowych i innych – w zależności od realizowanego przez Gispro projektu.

Firma Gispro Sp. z o.o. powstała we wrześniu 2006 r. i od początku inwestuje w technologie fotogrametryczne i teledetekcyjne. Obecnie zatrudnia 40 inżynierów – głównie geodetów i fotogrametrów – a jej kapitał zakładowy wynosi 3,5 mln złotych. Ta młoda i szybko rozwijająca się firma działa zarówno na polskim jak i europejskim rynku, a głównymi obszarami jej zainteresowania są geodezyjna obsługa inwestycji, fotogrametria i teledetekcja. Wykonuje zdjęcia lotnicze, laserowy skaning lotniczy, naziemny i mobilny, ortofotomapy, numeryczne modele terenu, klasyfikacje obiektową terenów, tworzy bazy danych topograficznych, mapy do celów projektowych, prowadzi geodezyjną obsługę inwestycji, a także wykonuje trójwymariowe modele projektowe budynków. Posiada duży potencjał w postaci wysoko wyspecjalizowanej i wykształconej kadry; na co dzień korzysta również z najnowocześniejszych technologii i rozwiązań, dbając o to, by jej produkty i usługi były na najwyższym poziomie technologicznym.

Decyzje o zakupie kolejnych urządzeń rozszerzających nasz park maszynowy zapadały już na etapie tworzenia spółki jako firmy technologicznej. Zostały one zrealizowane przy wsparciu różnych programów pomocowych Unii Europejskiej. Natomiast system do drukowania wielkoformatowego Océ ColorWave 600 został zakupiony z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2011 – mówi Włodzimierz Kotwas, prezes Gispro Sp. z o.o. – Zakup tego urządzenia podyktowany był dobrymi doświadczeniami, jakie mieliśmy do tej pory z systemami Océ, a także parametrami technicznymi samej maszyny. Pozwala nam ona na szybki, wysokojakościowy druk map powykonawczych, map do celów projektowych i innych – w zależności od realizowanego przez nas projektu.

Océ ColorWave 600 umożliwia standaryzację wydruków, co oznacza, że jakość kolorystyczna jest tu jednakowa dla wszystkich drukowanych prac; zarówno dla pierwszego jak i ostatniego egzemplarza danego zlecenia. Ważna jest także możliwość korzystania ze zwykłego, taniego papieru przy drukowaniu kolorowym. Dzięki temu wydruk jest tańszy, a po złożeniu ma zdecydowanie mniejszą objętość niż w przypadku drukowania na innym papierze. System Océ Color Wave 600 oparty jest na unikatowej technologii Océ CrystalPoint, która łączy zalety drukowania w oparciu o toner i druk atramentowy. Przekształca ona toner Océ TonerPearls w żel, który krystalizuje się na dowolnym rodzaju papieru, dając w efekcie wyraziste, wysokiej jakości, odporne na wodę obrazy o precyzyjnym rozmieszczeniu poszczególnych punktów. Ta zaleta eliminuje konieczność foliowania wydruków, minimalizuje koszty zlecenia i pozwala zaoszczędzić czas jego realizacji. Przede wszystkim jednak pozwala na dłuższą pracę w terenie z mapami czy innymi dokumentami drukowanymi w tym urządzeniu w porównaniu z tymi, wykonanymi w technologiach tradycyjnych. Obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna. Océ ColorWave 600 zmniejsza dodatkowo negatywny wpływ na środowisko (nie ma tu emisji ozonu ani nieprzyjemnego zapachu).