Nowości, Wielki Format

Igepa Polska przedsiębiorstwem Fair Play 2010

W 14. edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości, Igepa Polska otrzymała certyfikat i zaszczytny tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play 2010", podkreślający fakt, że nasza firma działa według standardów etyki w biznesie.

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”, afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, to program certyfikacji przedsiębiorstw. Głównym celem programu jest promocja zasad etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie, rozumianych jako codzienne stosowanie norm rzetelnego postępowania w relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową.

Przyznanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” dla Igepa Polska wiązało się z całorocznym, wieloetapowym procesem audytu, dotyczącym wszystkich aspektów działalności firmy. Weryfikacji poddane zostały zarówno „twarde” dane, takie jak sytuacja finansowa, czy stan zobowiązań finansowo-prawnych, jak i faktycznie stosowane w firmie praktyki i zwyczaje. Wśród klientów, dostawców i pracowników Igepa Polska przeprowadzona została ankieta, która miała pokazać ich faktyczne nastawienie do naszej firmy.

Wyniki audytu potwierdziły, że Igepa Polska spełnia wszystkie kryteria rzetelności biznesowej. Terminowo wywiązuje się ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa, uczciwie i rzetelnie reklamuje się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji, a ponadto stwarza swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu. Jest wrażliwa na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych, a w prowadzonej działalności uwzględnia dbałość o środowisko naturalne.