Nowości, Wielki Format

Autostrady z Océ ColorWave 600 w firmie Arcadis

Autostrady A1, A2 i A4, drogi ekspresowe S1, S5, S7, S8, S19 oraz obwodnice Warszawy, Wrocławia i Olsztyna to tylko niektóre projekty powstające w polskim oddziale firmy Arcadis – jednej z największych firm doradczych i inżynierskich na świecie.  Przy ich realizacji wykorzystywane są innowacyjne, wielkoformatowe drukarki Océ ColorWave 600. Firma Arcadis zdecydowała się na zakup trzech takich urządzeń i nie wyklucza kolejnych inwestycji w rozwiązania Océ.

Arcadis i Océ współpracują ze sobą od wielu lat. W polskim oddziale firmy Arcadis pierwsze urządzenie Océ – składarka tego holenderskiego producenta – pojawiło się 11 lat temu. Okazała się być urządzeniem niezawodnym, spełniającym przez wiele lat oczekiwania użytkownika. W ślad za nią więc w firmie Arcadis pojawiły się w kolejnych latach następne urządzenia Océ. Okazało się bowiem, że profesjonalna obsługa tej firmy, jej rzetelny serwis oraz innowacyjne rozwiązania, jakie pojawiały się w ofercie Océ zadawalały nasze potrzeby- mówi Paweł Murawski, Project Manager w firmie Arcadis. – Podobnie rzecz się miała, kiedy na rynku pojawiło się innowacyjne urządzenie Océ ColorWave 600, które nie ma obecnie na rynku konkurencji jeśli chodzi o jakość, prędkość drukowania i wydajność, a te cechy stały się najbardziej istotne dla edycji powstających w naszej firmie projektów.

Arcadis jest jedną z największych firm doradczych i inżynierskich na świecie. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie infrastruktury, środowiska i budownictwa. Koncentruje się na projektach służących poprawie mobilności, równowagi środowiskowej i jakości życia. Opracowuje, wdraża i realizuje projekty dla firm i administracji publicznej. Zatrudnia około 15 tysięcy pracowników i jest obecna na rynkach Europy (m.in. w siedmiu oddziałach w Polsce), USA, Ameryki Południowej i Azji. Nowe tendencje i zmieniające się potrzeby rynkowe powodują stały wzrost zapotrzebowania na świadczone przez nią usługi. Rozwój mobilności wymaga wysokich inwestycji w infrastrukturę i transport publiczny. Rosną potrzeby przyjaznej zabudowy mieszkalnej, komercyjnej i przemysłowej, uwzględniającej normy środowiskowe i zasady zrównoważonego rozwoju. Rewitalizacji wymagają centra miast i obszary poprzemysłowe. Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi i zapobieganie zmianom klimatycznym stają się obecnie koniecznością – firma Arcadis swoją działalnością wspiera tego typu inwestycje. Aby sprostać oczekiwaniom obecnego rynku musi – oprócz wiedzy i doświadczenia swoich pracowników – opierać się na najnowocześniejszych rozwiązaniach, które umożliwiają jej sprawne projektowanie. Do takich należy m.in. system Océ Color Wave 600.