Nowości, Wielki Format

Konkurs „Obsesja Papieru, Tworzyw 2009” rozstrzygnięty

Firma Cezex ogłosiła listę laureatów siódmej edycji konkursu „Obsesja Papieru, Tworzyw 2009”.

Konkurs adresowany jest do agencji reklamowych, projektantów, indywidualnych twórców i drukarń. Jego celem jest wyłonienie w poszczególnych kategoriach najlepszych projektów, które charakteryzują się wysokim poziomem artystycznym i zrealizowane zostały na papierach i tworzywach będących w ofercie firmy Cezex. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało ponad 300 projektów z Polski a także z Niemiec. Prace oceniane były w następujących kategoriach: Mistrzowska Kreacja, Mistrzowskie Wykonanie, Mistrzowski Projekt, Mistrzostwo na Wielką Skalę, Pasja Tworzyw.
W kategorii Mistrzowska Kreacja statuetki otrzymali: Pracownia Petite – Tusia Jałowiecka z Wrocławi oraz drukarnie Paw ze Szczecina i Mirex z Mirotek, wyróżnienia przyznano: Muzeum Powstania Warszawskiego z Warszawy, agencjom reklamowym Pomarańcza z Poznania, Odessa z Sopotu, Impressia z Częstochowy, Studio Grafic z Rzeszowa, drukarniom Witograf z Gdańska, Pozytyw z Warszawy, Druckerei Schmidt-Bugiel E.K. z Berlina oraz Zakładom Graficznym Małopolska Poligrafia z Krakowa.

W kategorii Mistrzowski Projekt wyróżnienie otrzymała Agencja Wydawnicza Agar
z Warszawy oraz Wioletta Kowalczyk z Opoczna.

W kategorii Mistrzostwo na Wielką Skalę statuetki otrzymali: Mariusz Gajewski z Warszawy, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z Gdańska, wyróżnienia w tej kategorii przyznano; agencji Proma z Gdyni i CPP Speed z Wrocławia oraz drukarniom Grafix Centrum Poligrafii z Gdańska, Kra-Box z Warszawy, Comgraph ze Szczecina, Greg z Gliwic.

W kategorii Pasja Tworzyw statuetkę przyznano agencji reklamowej Nowy Wizerunek z Gdyni, wyróżnienie w tej kategorii przyznano Agencji Reklamy – Yeti z Krakowa

Jury przyznało również Nagrodę Specjalną dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.
z Gdańska za projekt kalendarza ściennego, który został zrealizowany na tekturze Algro Design 350g/m2.

Decyzją jury w tegorocznej edycji konkursu nie przyznano nagród i wyróżnień w kategoriach Mistrzowskie Wykonanie (prace nie spełniały warunków regulaminowych) oraz Egzamin na Mistrza (nie została zgłoszona żadna praca).

Konkursowi patronują m.in.: „OOH magazine”, „Visual Communication”, „Świat Poligrafii”, „Marketing & More”, „Print Partner”, a także portale: Pro Kreacja, Marketing przy kawie, Drukarnie.com.pl, Plastech.pl.

Wystawę nagrodzonych prac zwiedzać można w Salonie Papierniczym firmy Cezex przy ulicy Modlińskiej 6 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, w soboty w godz. 9.00-13.00.