Nowości, Wielki Format

Fundusze Europejskie dla klientów Infosystems SA

Firma Infosystems SA wraz z EUGA (konsorcjum firm Microsoft, HP, BRE Bank) uruchomiła kolejne narzędzie mające ułatwić korzystanie z bezzwrotnych środków na budowę spójnej i nowoczesnej infrastruktury wspomagającej zarządzanie firmą poligraficzną.

Wcześniej firma wraz z konsorcjum uruchomiła inicjatywę, w ramach której przedsiębiorstwa poligraficzne mogą bezpłatnie otrzymać kompleksową obsługę wniosku o dofinansowanie projektu informatyzacji przedsiębiorstwa. Teraz klienci zainteresowani dofinansowaniem będą mogli w prosty i czytelny sposób bezpłatnie uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat programów, w których konsorcjum przygotowuje wnioski. Narzędzie umożliwia bezpłatne wyszukiwanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i europejskich dotacji, dostęp do specjalistycznych porad pomagających ocenić kwalifikacje danej firmy, a także powiadamianie za pomocą poczty e-mail o nowych dotacjach spełniających określone kryteria. Więcej informacji można uzyskać od firmy Infosystems oraz na stronie internetowej FunduszeEuropejskie.org.pl.