Nowości, Wielki Format

Druk i laminacja

21 listopada w firmie Jet Media odbyło się kolejne spotkanie z serii Dni Otwarte Jet Media. Tematami tego spotkania był druk produkcyjny oraz laminacja płynna maszynowa i ręczna.

Podczas dni otwartych firma prezentowała przede wszystkim dwie maszyny: ploter Roland AJ 1000 uzbrojony w nowe atramenty EcoXtreme LT oraz laminator płynny Aqua Elf 1600. Ich właściwościom oraz zastosowaniu a także ogólnie tematyce laminowania poświęcona była teoretyczna część spotkania. W trakcie zajęć praktycznych wykonano druk w różnych prędkościach i rozdzielczościach. Uczestnicy spotkania mogli sprawdzić jakość i odporność na zadrapania aplikacji wykonanych z użyciem nowych atramentów EcoXtreme LT. Prezentowano także ploter AJ 1000 oraz dokonano laminacji płynnej wydruków za pomocą laminatora Aqua Elf 1600 oraz laminacji ręcznej z zastosowaniem laminatów Clearstar. Spotkanie w Jet Media było też okazją do dyskusji i wzajemnej wymiany do świadczeń.

www.jetmedia.pl