Nowości, Wielki Format

Konferencja LEADCOM

Firma Leadcom jest organizatorem konferencji poświęconej problematyce laminowania płynnego. To pierwsza konferencja w Polsce poświęcona głębokiej analizie budowy laminatów i procesu laminowania.

Wnikniemy w nanocząstki, pokażemy rzeczywiste procesy fizyczne, zachodzące na powierzchni wydruków, aby zrozumieć, jakie siły działają ma naszą aplikację w czasie. Na konferencję zaprosiliśmy wybitnych specjalistów w tej dziedzinie: teoretyków i praktyków z Polski i Zagranicy. Ludzi nauki i wykonawców zleceń, jakie Państwo wykonujecie codziennie. Celem naszej konferencji jest udzielnie odpowiedzi na pozornie proste pytanie, które codziennie zadają sobie producenci reklamy wielkoformatowej: w jaki sposób prawidłowo zaprojektować proces zabezpieczania wydruków, aby zlecenie wykonane było najniższym kosztem, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań jakościowych zleceniodawcy? – mówi Dariusz Świerszcz z firmy Leadcom.

Konferencja tylko dla osób zarejestrowanych.

www.leadcom.pl  

Konferencja: Prawidłowe projektowanie procesu laminowania płynnego

Termin: 01.10.2008

Miejsce: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

Rejestracja: prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej do 23.09.2008 na www.leadcom.pl

Opłata za konferencję: 120 pln netto/osobę

Liczba miejsc na konferencji ograniczona

Celem konferencji jest analiza następującego problemu: jak zaprojektować proces zabezpieczania wydruków (poprzez laminowanie płynne), aby zlecenie zrealizowane było jak najniższym kosztem przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań jakościowych stawianych przez zleceniodawcę.

Program konferencji:

10.00 – 10.30: Rejestracja gości
10.30 – 10.45: Otwarcie konferencji: Dariusz Świercz, Leadcom
10.45 – 11.45: Dlaczego w miarę upływu czasu, wydruki tracą swoją jakość?

Wykład: dr Leszek Kułak, adiunkt na Wydz. Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, Dyrektor ds.
Badań i Rozwoju Prim Jet Color

11.45 – 12.45: Jak prawidłowo zabezpieczyć aplikację przed utratą jakości?
(aplikacje krótko i długoterminowe)

Wykład: Jolanta Airaut, Dyrektor Marketingu Prim Jet Color,
Dariusz Świercz, Dyrektor Leadcom

12.45 – 13.25: Przerwa na lunch

13.25 – 14.00: Co zrobić, aby zabezpieczyć grafikę przed blaknięciem na kilka lat?

Wykład: dr John Robinson, Business Manager – Industrial Products
ANTARIA, (Australia)

14.00 – 14.30: Dlaczego jedne laminaty są mętne a inne mają czystą, klarowną
konsystencję?

Wykład: Piotr Wasilewski, Area Sales Manager Health & Personal Care
CORNELIUS

14.30 – 15.00: Zalety i właściwości uszlachetniających dodatków do płynnych
laminatów.

Wykład: Bartłomiej Sztoler, Produkt Manager, Arnaud Polska sp. z o.o.

15.00 – 15.30: Koalescenty nowej generacji i ich wpływ na jakość płynnych
laminatów

Wykład: Rafał Obarek, Marketing & Sales Manager
Paints & Construction Chemicals IMCD Polska Sp. Z o.o.

15.30 – 16.00: Praktyczne aspekty laminacji. Wyzwania i problemy do rozwiązania.

Wykład: Monika Makowiecka, Dyrektor Zarządzający Hesperus

16.00 – 16.15: Podsumowanie i zakończenie konferencji, Dariusz Świercz, Leadcom

Wszystkim słuchaczom konferencji przesłane zostaną certyfikaty jej ukończenia.