Nowości, Wielki Format

Marcin Kaliszewski prezesem firmy Europapier-Impap

09 czerwca 2008 r. nowym prezesem firmy Europapier-Impap Sp. z o.o. został pan Marcin Kaliszewski.
Poprzednio pracował w firmie Agros Nova będącej producentem soków, gdzie pełnił funkcje członka zarządu i dyrektora ds. sprzedaży (od grudnia 2006). Wcześniej przez ponad rok odpowiadał za rozwój biznesu Agros Nova na rynkach zagranicznych.

W latach 2004-2005 był dyrektorem ds. rozwoju na Europę Środkowo-Wschodnią Działu Żywności i Napojów w firmie Johnson Diversey. Wcześniej przez 10 lat przeszedł wszystkie szczeble w strukturach sprzedaży – od merchandisera (Rothmans), poprzez kierownika dystryktu, a następnie dyrektora regionu (Pepsi Cola General Bottlers) po country managera (Merisant).

Marcin Kaliszewski ukończył studia z zakresu zarządzania, po czym uzyskał tytuł MBA na Polish Open University/Oxford Brookes University. Marcin Kaliszewski jest żonaty, troje dzieci.