Nowości, Wielki Format

Stanowisko Europejskiej Komisji Antymonopolowej dotyczące nabycia przez Antalis udziałów Map Merchant Group

Europejska Komisja Antymonopolowa zatwierdziła umowę dotyczącą nabycia przez Antalis udziałów firmy MAP, tym samym zakończył się proces akwizycji Map Merchant Group.
Transakcja zmieniła dotychczasowy podział europejskiego rynku dystrybucji papieru, na którym obecnie Antalis zajmuje pierwszą pozycję.

„ Akwizycja pozwoli na zintegrowanie działań utalentowanych zespołów obydwu firm. W efekcie tej transakcji Antalis staje się #1 wśród dystrybutorów papieru w Europie. To bardzo ważny krok
w naszej strategii rozwoju mający bezpośrednie przełożenie na rynek i naszych klientów. Dzięki akwizycji możemy wzbogacić ofertę produktów oraz podnieść efektywność serwisu naszego serwisu, a także generować wartość dodaną naszym udziałowcom ” powiedział Pierre Darrot – Antalis Chief Executive Officer.

„Na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej Antalis i Map będą w stanie dostarczyć klientom jeszcze lepszą ofertę wynikającą z pozycji rynkowej i dominującej organizacji w tej części Europy.’’ powiedział Jacek Nitecki, Członek Zarządu Antalis odpowiedzialny za Europę Centralną
i Południowo-Wschodnią.

Wartość transakcji szacowana jest na łączną kwotę 382 milionów Euro. Całość sfinansowana została ze środków Antalis. Operacja była możliwa dzięki powiększeniu o 180 milionów Euro kapitału zakładowego firmy Antalis przez właściciela –Sequana Capital.