Nowości, Wielki Format

Wielki format dla początkujących

Na początku marca w siedzibie firmy Jet Media odbył się kolejny dzień otwarty, pod hasłem „Wielki format dla początkujących”. Każdy uczestnik mógł zasięgnąć informacji na temat technologii drukowania, zabezpieczania wydruków oraz dostępnych mediów do druku. W czasie zajęć praktycznych można było przekonać się na własne oczy, jak pracują prezentowane maszyny.

Pierwszym prelegentem był Bartosz Pilkowski, zastępca dyrektora ds. handlowych, który omówił technologię druku wielkoformatowego oraz zaprezentował zebranym możliwości jego zastosowania, np. na stoiskach targowych, w grafice samochodowej, grafice na koszulkach, billboardach, kasetonach podświetlanych, canvas i in.

Porównywał on także uzyskiwaną przy zastosowaniu różnych rodzajów atramentów jakość druku oraz koszty związane ich z kupnem, jak również kolorystykę wydruków, wytrzymałość, ekonomiczność, bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska oraz odporność na promieniowanie UV i wodę.

Przedstawione zostały również atramenty dostępne w ofercie Jet Media, w tym najnowszy z nich – Aldura by Agfa. Jet Media na początku marca zawarła umowę na wyłączność sprzedaży tego produktu na Polskę.

Edyta Grad przybliżyła tematykę zabezpieczania wydruków ploterowych metodą laminacji. Dobór odpowiedniej metody jest zależny od: czasu aplikacji, podłoża, rodzaju wykonywanej pracy oraz wymogów klienta. Podczas prezentacji zostały omówione najważniejsze kwestie dotyczące wyboru typu laminacji (na zimno, na gorąco), rodzaju urządzenia(niskonakładowego, wysokonakładowego), rodzaju laminatu (rolowy, płynny) oraz samego procesu laminowania i zastosowania.

Zabezpieczenia wydruków laminatami zapewnia ochronę przed zniszczeniem, zabrudzeniem, wilgocią, ścieraniem, promieniowaniem UVA i UVB, przedłużeniem okresu użytkowania oraz nadanie wydrukom bardziej nasyconego oraz kontrastowego wyglądu.

Jarosław Zalesiak zaprezentował szeroki wachlarz materiałów do druku dostępnych w Jet Media, ich rodzaje oraz główne zastosowania. Omówiono podział produktów samoprzylepnych, kompozycji materiału, rodzajów klejów oraz zjawiska adhezji wstępnej i ostatecznej.

W czasie zajęć praktycznych największe zainteresowanie wzbudził wśród zebranych ploter SP 540 V. – To jedyny na rynku tak mały solwentowy ploter tnąco–drukujący. Ze względu na niską cenę ploter stał się bestsellerem, jest on bardzo ciekawą propozycją dla każdej agencji reklamowej. Ploter posiada wbudowany system podgrzewania drukowanych materiałów. Zastosowane atramenty solwentowe umożliwiają druk na tanich niepowlekanych materiałach. Dzięki systemowi pozycjonowania ploter posiada możliwość cięcia wydrukowanej grafiki nawet po ponownym jej załadowaniu na ploter. Maszyna może być także wykorzystywana jako zwykły ploter tnący, ponieważ jej parametry pozwalają na podjęcie pracy dedykowanej profesjonalnym ploterom tnącym – mówił Bartosz Pilkowski.

Uwagę zgromadzonych przyciągnęły również trymery firmy KeenCut. Urządzenia służące do profesjonalnego przycinania wydruków w pionie i poziomie.

Cykl wystąpień kończył pokaz laminacji. Wykorzystany do tego celu był wcześniejszy wydruk na SP 540 V, który został zalaminowany na Laminatorze Montplast Silver 1600. To urządzenie daje możliwość profesjonalnego zabezpieczenia wydruków, a sprawdza się przy produkcji średnio i wysokonakładowej. Silver 1600 umożliwia klejenie, dwustronne laminowanie na zimno i na gorąco oraz naklejanie panelowe.

Zainteresowaniem cieszył się również laminator Jet Monter. Urządzenie sprawdza się w produkcji nisko lub średnionakładowej, umożliwiając laminowanie na zimno i na gorąco wydruków solwentowych oraz typu ink jet.

www.jetmedia.pl