Nowości, Wielki Format

Znajoma Apla

Łódzka Apla zakończyła I turę wprowadzenia marki „Znajomy Sklep" do placówek sieci Społem (Krajowa Agencja Handlowa). Pierwsza faza obejmowała oznakowanie prawie 600 sklepów na terenie całego kraju. Do zadań firmy należały: prace projektowe (zastosowane materiały, technologie, indywidualne projekty wszystkich sklepów), oraz całość produkcji i realizacji w terenie. Wszystkie prace trwały ok. 60 dni wraz z przeprowadzonym wstępnie audytem placówek. Zróżnicowanie elewacji budynków oraz ilości i rozmiarów okien spowodowało konieczność powstania indywidualnych projektów dla każdej placówki. Większość prac projektowych trwało ok 14 dni wraz z ustaleniami materiałowymi. Wykorzystano prawie 10 000 m2 folii translucentnej firm Mactac i Oracle do oklejania szyb oraz tablic wykonanych w systemie elastycznego lica (napinany winyl). System ten odporny na uderzenia zaproponowany został z uwagi na rozmieszczenie sklepów w miejscach często narażonych na wandalizm np: w ścisłych centrach miast lub w małych miejscowościach.

www.apla.eu