Nowości, Wielki Format

3M z Antalis

16 stycznia br. firmy 3M i Antalis POLAND, podpisały umowę o wzajemnej współpracy. Umowa, nawiązana na czas nieokreślony, dotyczy dystrybucji przez Antalis Poland produktów 3M na terenie Polski. Firmy są zorientowane na wieloletnią współpracę, w ramach której poprzez sieć sprzedaży Antalis, klienci w Polsce uzyskają pełny dostęp do wielu produktów 3M.

Do oferty magazynowej Antalis trafi grupa najwyższej klasy kolorowych folii wylewanych oraz grupa folii dekoracyjnych do reklam podświetlanych. Z grupy folii dekoracyjnych 3M w Antalis dostępne będą również folie do dekoracji szkła, w tym nieznane dotychczas na polskim rynku folie o strukturze papieru ryżowego. W ofercie pojawią się także folie odblaskowe i fluorescencyjne, materiały do druku solventowego, tj. folie długookresowe – wylewane oraz akcesoria reklamowe m.in. legendarne rakle 3M. Ponadto Antalis jako strategiczny partner 3M na terenie Polski, bazując na bezpośrednich dostawach z fabryk, będzie sprzedawał pozostałe, nie znajdujące się w stałym asortymencie materiały reklamowe 3M.

– Wyraźnie widać korzyści, jakie oferuje połączenie naszych produktów z rozwiązaniami do wizualizacji partnera. Wiemy, że firmy takie jak 3M Poland dostarczają swoim klientom najlepsze jakościowo i najbardziej kompleksowe rozwiązania, dlatego zdecydowaliśmy się na długofalową współpracę – dodała Joanna Smolińska, Dyrektor Zarządzający na Polskę, Czechy i Słowację w firmie Antalis.